نویسنده: mohsenbahar5861

وب سایت: http://mohsenbahar5861.7gardoon.com

نویسنده محسن رحمتی
نام : كمال كلاس : دبستان موزو انشا : عزدواج! هر وقت من يك كار خوب مي كنم مامانم به من مي گويد بزرگ كه شدي برايت يك زن خوب مي گيرم. تا به حال من پنج تا كار خوب كرده ام و مامانم قول پنج تايش را به من داده است. حتمن ناسرادين شاه خيلي كارهاي خوب مي كرده كه مامانش بهاندازه استاديوم آزادي برايش زن گرفته بود. ولي من مؤتقدم كه اصولن انسانبايد زن بگيرد تا آدم بشود ، چون بابايمان هميشه مي گويد مشكلات انسانراآدم مي كند. در عزدواج تواهم خيلي مهم است يعني دو طرف بايد به هم بخورند. مثلن من و ساناز دختر خاله مان خيلي به هم مي خوريم. از لهاز فكري هم دو طرف بايد به هم بخورند، ساناز چون سهسالش است هنوز فكر ندارد كه به من بخورد ولي مامانم مي گويد اين سانازازتو بيشتر هاليش مي شود. در عزدواج سن و سال اصلن مهم نيست چه بسيار آدم هاي بزرگي بوده اندكه كارشان به تلاغ كشيده شده و چه بسيار آدم هاي كوچكي كه نكشيده شده. مهماشق است ! اگر اشق باشدديگر كسي از شوهرش سكه نمي خواهد و دايي مختار هم از زندان در مي آيد منتا حالا كلي سكه جم كرده ام و مي خواهم همان اول قلكم را بشكنم و همه اشرا به ساناز بدهم تا بعدن به زندان نروم. مهريه و شير بلال هيچ كس را خوشبخت نمي كند. همين خرج هايازافي باعث مي شود كه زندگي سخت بشود و سر خرج عروسي دايي مختار باپدرخانومش حرفش بشود دايي مختار مي گفت پدر خانومش چتر باز بود.. خوبشايدحقوق چتر بازي خيلي كم بوده كه نتوانسته خرج عروسي را بدهد. البته منوساناز تفافق كرده ايم كه بجاي شام عروسي چيپس و خلالي نمكي بدهيم. همارزان تر است ، هم خوشمزه تراست تازه وقتي مي خوري خش خش هم مي كند! اگر آدم زن خانه دار بگيرد خيلي بهتر است و گرنه آدممجبورمي شود خودش خانه بگيرد. زن دايي مختار هم خانه دار نبود و داييمختارمجبور شد يك زير زميني بگيرد. ميگفت چون رهم و اجاره بالاست آنهارفته اندپايين! اما خانوم دايي مختار هم مي خواست برود بالا! حتمن از زيرزميني ميترسيد. ساناز هم از زير زميني مي ترسد براي همين هم برايش تويباغچه يك خانه درختي درست كردم. اما ساناز از آن بالا افتاد و دستش شكست..از آن موقه خاله با من قهر است. قهر بهتر از دعواست. آدم وقتي قهر مي كند بعد آشتي مي كندولي اگر دعوا كند بعد كتك كاري مي كند بعد خانومش مي رود دادگاه شكايتميكند بعد مي آيند دايي مختار را مي برند زندان! البته زندان آدم را مرد مي كند.عزدواج هم آدم را مرد مي كند، اما آدم با عزدواج مرد بشود خيلي بهتر است! اين بود انشاي من

تاريخ ارسال: 1348/10/11

تعداد بازدید: 3965

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |